Nieuws

Double Pass Audit

14 december 2019
www.kternessevv.be

Double Pass Audit
 

Wij trachten de kwaliteit van onze jeugdopleiding te optimaliseren met als doel op provinciaal niveau te kunnen voetballen.
Wat is hiervoor allemaal nodig?

 

- Jeugdlicentie
- Audit
- Enquête

Wij danken u alvast voor uw medewerking en hopen samen op een goed resultaat.

 

Jeugdlicentie

Om een jeugdlicentie provinciaal voetbal te bekomen moeten we een geldig auditverslag kunnen voorleggen.
Een onafhankelijk audit bureau, Double Pass, zal hiervoor instaan.
Zij zijn aangesteld door Voetbal Vlaanderen en leveren niet alleen een objectieve evaluatie maar verstrekken ook advies met een bijhorend kwaliteitslabel. Het auditverslag is geldig voor een periode van 3 jaar.

 

Naast het auditverslag dienen we jaarlijks te voldoen aan 4 kwaliteitscriteria:
- accommodatie;
- het juiste aantal ploegen per leeftijdscategorie;
- het juiste aantal gediplomeerde trainers;
- verplichte deelname aan de talentdetectiedagen en de wedstrijden georganiseerd door de Provinciale Jeugd Opleiding (PJO) voor jongens U12 en U13.

 

Een jeugdlicentie provinciaal voetbal dient jaarlijks aangevraagd te worden.

 

 

 

 


 

Audit
 

Onze vorige audit van 2017 loopt dit seizoen ten einde. Het rapport van de afgelopen 3 jaar kan u voorlopig nog nalezen op onze website via de volgende link: https://www.kternessevv.be/sportief

Een nieuwe audit dient zich aan.
 

In januari worden we opnieuw doorgelicht door auditeur van Double Pass. Onze werking voor de volgende 3 jaar (2020-2023), het nieuwe opleidings- en jeugdbeleidsplan worden hierbij voorgesteld.

 

De jeugdwerking is momenteel volop bezig om dit bezoek voor te bereiden.

In het belang van de sportieve ontwikkeling van onze jeugdspelers doen we ons uiterste best om opnieuw het provinciale label te behalen.

 

 

Enquête

 

De meeste ouders zullen worden gevraagd om deel te nemen aan een enquête aangaande onze jeugdwerking.

Deze mail zal u toegezonden worden via Double Pass (vlaanderen@doublepass.com).

 

Mogen wij u vragen om hiervoor de tijd te nemen en deze in te vullen. Het zal ons helpen om de komende jaren ons jeugdbeleid bij te sturen waar nodig.

Wij danken u alvast voor uw medewerking en hopen samen op een goed resultaat.

 

Plaats een reactie
*
*

 
www.kternessevv.be
De trainingen starten terug op.  We rekenen op iedereen om enkele basisregels te respecteren. Lees de instructies vooraleer naar… Meer >
 
Terug naar boven